Сведения о заключении от имени собственников МКД договоров об использовании общего имущества

24 Апреля 2015г.

 Сведения о заключении от имени собственников МКД договоров об использовании общего имущества: finpopechitel76.ru/res/uploads/xls/_Svedeniya_o_zaklyuchenii_ot_imeni_sobstvennikov_pomeshcheniy_v_MKD_dogovorov_ob_ispolzovanii_obshchego_imushchestva_sobstvennikov_na_usloviyah,_opredelennih_resheniem_obshchego_sobraniya.doc

Все публикации

Новости

Документы

  • План по текущему ремонту МКД на 2020 год
    Подробности 29 Июня 2020г.
  • Сведения о соответствии качеству услуг за 2019 год
    Подробности 03 Февраля 2020г.